Ochrana proti kopírování obsahu

Autorská práva

Návštěvník internetových stránek www.bodyltd.com (dále jen "zákazník") bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti, tvořící tento internetový obchod, jako jsou: grafické zpracování obsahu včetně fotografií nabízeného zboží, loga, texty a popisy zboží, licencované šablony a grafické zpracování třetích stran, jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít toto programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat jakékoliv mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

V Praze, dne 8.2.2021

Poslední aktualizace: 8.2.2021

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password